โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายกันตพงศ์ ดำรักษ์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2557,18:38  อ่าน 3529 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายละเอียดผลงาน

    

คำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เรื่อง  Food  and   drink

 ( สำหรับครู )

 

1.      แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย  

แบบฝึกทักษะจำนวน   5   เล่ม  คือ

                        1.1   แบบฝึกทักษะเล่มที่     Food  and  drink

                        1.2   แบบฝึกทักษะเล่มที่     Describing  picture

                        1.3   แบบฝึกทักษะเล่มที่    Writing  dialogue

                        1.4   แบบฝึกทักษะเล่มที่    Describing  people

                        1.5   แบบฝึกทักษะเล่มที่   5   Writing  form

2. แบบฝึกทักษะแต่ละเล่มประกอบด้วยกิจกรรม  4   แบบฝึกหัด   คือ

                        2.1  แบบฝึกหัดที่ ( Exercise 1 )   Vocabulary  Focus

                        2.2  แบบฝึกหัดที่ ( Exercise 2 )   Grammar   Focus

                        2.3  แบบฝึกหัดที่ ( Exercise 3 )   Communication   Focus

                        2.4  แบบฝึกหัดที่ ( Exercise 4 )   Writing   Focus

เล่มนี้เป็นเล่มที่  เรื่อง  Food  and   drink  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนประกอบแผนจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 Eating   out   จำนวน  3   แผนย่อย   เวลา    3   คาบ 

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.96 MB
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2557,18:38   อ่าน 3529 ครั้ง