โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการคิด วิชาชีววิทยาพื้นฐานชั้นม.4 หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร บุญมาก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,12:19  อ่าน 1307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ ไทยกับเศรษฐกิจโลก เล่มที่ 1 บทบาทหน้าที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ
ชื่ออาจารย์ : นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,13:54  อ่าน 1135 ครั้ง
รายละเอียด..