โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียง

นางสาวจันทิมา อมรวัฒน์