โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์
ครู คศ.1