โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสัมพันธ์ ดั่นสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกรีภพ ละเอียด
ครู คศ.3