โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวลักษณ์ คำนวณศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิชาติ อุปการ

นางเกษร ขยันการ

นางสุวภัทร วงพิพันธ์