โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรีดาภรณ์ ติยจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร บุญมาก
ครู คศ.2

นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์
ครูจ้างสอน

นางสาวณัฐพร สะตะ
ครูอัตราจ้าง