โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
สารจากเสลา
อบรมลูกเสืออาสา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 28 มอบทุนให้กับวงโยธวาทิต
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65