โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 228.29 KB 224
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน อย.น้อย ถึงเพื่อน 124
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.49 KB 134
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน 124
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ฉลากโภชนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 130
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ไข้เลือดออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 127
รูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 131
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.พิชญ์มณฑน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 123
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 6. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 168
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 126
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 426
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 139
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 160
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 3. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 119
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 2. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 248
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 1. การนำรูปแบบการบริหารจัดการอาหาร และโภชนาการ อ.วันชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 474
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 14 โครงงานเกษตร อาหาร โภชนาการ 125
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 156
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 12 สุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.62 KB 186
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 319
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 162
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 132
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 145
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 1 รูปแบบการบริหารจัดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.69 KB 150
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ "สมรรถนะ 57" ZIP Archive ขนาดไฟล์ 252.08 KB 150
เอกสารระบบการเรียนรู้
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 46
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 47
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 43
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 41
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 44
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 36
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 38
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 46
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 49
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 45
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 46
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 42