โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 228.29 KB 211
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน อย.น้อย ถึงเพื่อน 111
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.49 KB 116
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน 108
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ฉลากโภชนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 114
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ไข้เลือดออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 113
รูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 116
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.พิชญ์มณฑน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 110
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 6. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 156
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 110
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 409
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 126
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 129
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 3. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 106
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 2. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 220
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 1. การนำรูปแบบการบริหารจัดการอาหาร และโภชนาการ อ.วันชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 437
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 14 โครงงานเกษตร อาหาร โภชนาการ 110
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 136
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 12 สุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.62 KB 165
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 293
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 150
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 118
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 130
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 1 รูปแบบการบริหารจัดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.69 KB 133
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ "สมรรถนะ 57" ZIP Archive ขนาดไฟล์ 252.08 KB 138
เอกสารระบบการเรียนรู้
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 24
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 29
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 24
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 23
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 24
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 20
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 19
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 24
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 24
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 25
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 26
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 24