โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 228.29 KB 177
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน อย.น้อย ถึงเพื่อน 78
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.49 KB 84
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน 77
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ฉลากโภชนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 84
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ไข้เลือดออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 81
รูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 84
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.พิชญ์มณฑน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 78
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 6. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 124
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 79
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 377
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 95
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 93
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 3. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 76
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 2. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 187
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 1. การนำรูปแบบการบริหารจัดการอาหาร และโภชนาการ อ.วันชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 402
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 14 โครงงานเกษตร อาหาร โภชนาการ 80
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 105
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 12 สุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.62 KB 134
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 259
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 118
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 87
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 99
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 1 รูปแบบการบริหารจัดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.69 KB 99
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ "สมรรถนะ 57" ZIP Archive ขนาดไฟล์ 252.08 KB 105