โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 8
ฟอร์มแผนการสอน พสป. Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 8
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 228.29 KB 227
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน อย.น้อย ถึงเพื่อน 130
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.49 KB 142
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน 133
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ฉลากโภชนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 138
หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน แผ่นพับ ไข้เลือดออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 129
รูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 137
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.พิชญ์มณฑน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 127
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 6. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 173
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 129
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 5.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 432
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.2 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 145
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 4.1 การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 171
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 3. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน 124
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 2. การเรียนรู้เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 257
เอกสารประกอบคำบรรยาย power point 1. การนำรูปแบบการบริหารจัดการอาหาร และโภชนาการ อ.วันชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 514
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 14 โครงงานเกษตร อาหาร โภชนาการ 131
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 161
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 12 สุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.62 KB 195
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 334
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 168
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 135
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 147
คู่มือหลักสูตรโรงเรียน เล่ม 1 รูปแบบการบริหารจัดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.69 KB 154
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ "สมรรถนะ 57" ZIP Archive ขนาดไฟล์ 252.08 KB 152
เอกสารระบบการเรียนรู้
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 50
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 50
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 47
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 45
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 50
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 41
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 43
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 50
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 54
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 49
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 52
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 47