โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2558
เอกสารคณะกรรมการนักเรียน ปี 2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.4 MB