โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัญดา หนูเพชร (รุ้ง)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
อีเมล์ : sayrung8437@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 พ.ค. 2561,16:49 น.   หมายเลขไอพี : 14.207.78.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล