โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณฤดี คาน (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : snd_service@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอส เอ็น ดี เซอร์วิส แอนด์ รีแพร์ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าของ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 97/11 หมู่บ้านอาร์เอ็นพี เพลส ทาวน์โอม ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 พ.ย. 2558,14:38 น.   หมายเลขไอพี : 171.96.181.220


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล